GIÁ TRỊ 43 MÉT VUÔNG MANG LẠI

Sáng tạo

Chúng tôi muốn tạo ra khác biệt cho cà phê Đà Năng bằng sự tử tế và cẩn trọng. Và những đồ uống có lợi cho sức khoẻ. Cảm ơn bạn là nguồn động lực giúp chúng tôi nỗ lực đổi mới và kiến tạo mỗi ngày.

Quan tâm

Mỗi sản phẩm của 43 mét vuông luôn xoay quanh con người. Chúng tôi lấy khách hàng, nhân viên và cộng đồng làm trọng tâm cho mọi quyết định.

Chân thành

 Chúng tôi tin rằng khi làm việc với tất cả sự chân thành và tôn trọng những giá trị nguyên bản của từng nhân viên cũng như khách hàng, tất cả mọi người đến với 43 mét vuông đều nhận được những niềm vui nho nhỏ, được tốt lên và làm người khác tốt lên từng ngày.

NHỮNG DẤU ẤN CỦA 43 MÉT VUÔNG CÀ PHÊ

THÁNG 2 NĂM 2021

Ra mắt cửa hàng đầu tiên tại 727 Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

THÁNG 4 NĂM 2021

Phải nghỉ 6 tháng do đại dịch Covic.

THÁNG 10 NĂM 2021

Quán hoạt động trở lại.

NĂM 2022

Đang viết tiếp câu chuyện…