CÀ PHÊ

PHINDI 43

28.000
28.000

CA CAO

TRÀ TRÁI CAY – FOAM SỮA

ĐÁ XAY – SOCOLA – MATCHA

SỮA CHUA

CÀ PHÊ CHAI

MENU

CÀ PHÊ

Phindi 43

28.000
28.000

CA CAO

TRÀ TRÁI CAY – FOAM SỮA

ĐÁ XAY – SOCOLA – MATCHA

SỮA CHUA

CÀ PHÊ CHAI